• Novinky

      • Olympiáda z anglického jazyka

       30. 11. 2022

       Dňa 18.11.2022 sa na Strednej odbornej škole veterinárnej súťažilo v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Sily si písomne v on-line priestore v kategórii 2D zmeralo 15 žiakov, ktorí o túto výzvu, popasovať sa s anglickou gramatikou - počúvanie s porozumením, slovnou zásobou a čítanie s porozumením, prejavili záujem. V kategórii 2C2 máme zastúpenie prvýkrát v histórii školy, rodenú  angličanku Julianu Frances Veroniku Willshire, žiačku IV.C triedy.  Cieľom tejto súťaže bolo opätovné spropagovanie olympiády a povzbudenie žiakov k učeniu sa anglického jazyka. Druhú časť súťaže, krátky opis obrázka a rozhovor (role-play) s učiteľkami v trvaní 5 minút, žiaci absolvovali už prezenčne v Aule našej školy.

       Víťazmi kategórie 2D  sa stali tieto žiačky:

       1. miesto – Kobezdová Slávka  – I.A

       2. miesto – Kӧtelešová Lenka – IV.B

       3. miesto – Barnová Michaela – III.A

        

       Súťaž zorganizovala Ing. Andrea Horňáková, PhD., ktorá zároveň zabezpečila vecné odmeny pre víťazov a zúčastnených žiakov. S priebehom ústnej časti a fotodokumentáciou pomohla Mgr. Martina Poláková a Mgr. Adriana Luptáková.

       Vyhodnotenie a odovzdanie cien prebehlo 30. 11.2022 po jesenných prázdninách za účasti pani riaditeľky MVDr. Márie Ivanovej. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.

      • Informačný seminár "Porozprávajme sa o potravinovom odpade"

       24. 11. 2022

       Dňa 22.11.2022 sa žiaci všetkých ročníkov so zameraním zdravotník v hygienickej a laboratórnej službe zúčastnili informačného semináru  "Porozprávajme sa o potravinovom odpade", ktorý bol uskutočnení dobrovoľníkmi z Potravinovej banky Slovenska. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o potravinovom odpade, prešli krátkym kvízom a v malých skupinách odpovedali na otázky. Seminár žiakov zaujal a mal u nich pozitívny ohlas. Ďakujeme pánovi Šľachtovi  a jeho kolegyni za  prínosné a zaujímavé informácie.

      • Naše jazierko s novou environmentálnou tvárou

       22. 11. 2022

       Žiaci našej školy sa v minulom školskom roku zapojili do projektu „Voda nad zlato“. Umiestnili sa na štvrtom mieste, s možnosťou finančného príspevku na realizáciu environmentálnej aktivity. Z daného príspevku sme vylepšili jazierko v átriu. Jazierko sme spolu s ekocentrom Sosna prehĺbili, dali sme novú fóliu, vodu do jazierka budeme dopĺňať z dažďovej vody a fontánku budú poháňať slnečné kolektory.

     • Buďme ľudia
      • Buďme ľudia

       17. 11. 2022

       Dňa 16.11.2022 sme sa pri príležitosti Dňa študentstva zúčastnili hudobno-vzdelávacieho antidiskriminačného programu „BUĎME ĽUDIA“ .

       Program bol zameraný najmä na medziľudské vzťahy a ľudské práva, dotýkal sa tém, ako napr. otrokárstvo (starovek, kolonizácia Ameriky, súčasnosť), ľudské práva, totalitný režim, obchodovanie s ľuďmi, detské otroctvo, práva a povinnosti detí, otroctvo na Slovensku a žobrácke gangy.

       Súčasťou programu bola aj hudobná zložka, prepojenie moderných piesní s históriou. Dvaja hudobníci predviedli vynikajúci výkon, úžasné hudobné prevedenie a krásny spev.

       Nezabudnime, že slobodu a šťastný život si musíme všetci chrániť.

      • Exkurzia IV. A do ČSOB, a. s.

       15. 11. 2022

       Dňa 11. 11. 2022 s uskutočnila exkurzia IV. A pod vedením Ing. Šimkovičovej do Československej obchodnej banky v rámci prehlbovania vedomostí a praktických zručností finančnej gramotnosti. Žiakom školy sa venoval riaditeľ pobočky Košice, Ing. Barón. Priamo na pracovisku banky sa oboznámili s bankovými produktmi a aktívne sa zaujímali i zapájali do tém sporenia, úverov, používania platobných kariet, poistenia a práce s novou technikou pri komunikácii s bankou.  Praktická skúsenosť žiakov obohatila a všetci si pochvaľovali možnosť názorného vyučovania.

      • Skúšky BH - SK

       14. 11. 2022

       Dňa 24. 9 2022 sa naša žiačka 4.B triedy Bernadeta Ščišľáková so svojim psom Aronom zúčastnila skúšky BH - SK, ktoré sa konali v Ruských Pekľanoch pod záštitou Zväzu športovej kynológie SR. Blahoželáme k nádhernému výsledku a držíme palce pri ďalších skúškach, na ktoré sa poctivo pripravuje.

      • Farbiarske skúšky malých plemien

       14. 11. 2022

       Dna 30. 10. 2022 sa žiak 3.C triedy Marko Fabián zúčastnil so svojou sučkou Molly z Príseckých lesi Farbiarskych skúšok malých plemien (FSMP) v Gyňove pri Košiciach, ktoré absolvoval v 1. cene s počtom bodov 95. Blahoželáme a veľmi sa z jeho výsledku tešíme, nakoľko to nie je ľahká skúška tak ako pre psa, ani pre jeho psovoda.

      • Druháci ako divadelníci

       10. 11. 2022

       Študenti II. A triedy počas hodiny slovenského jazyka a literatúry sa stali hercami a zahrali hru od Shakespeara - Hamlet. Perfektne si naštudovali nimi spracované repliky, prekvapili kreativitou a dokázali, že mladí ľudia sú schopní nielen slov, ale aj činov. Vďaka nim sme sa spoločne zamysleli nad známym monológom Hamleta: Byť, či nebyť?

       Ďakujeme za umelecký zážitok.

     • Halloween party
      • Halloween party

       9. 11. 2022

       A opäť je za nami jedna skvelá akcia.

       Dňa 8.11.2022 sa v aule školy uskutočnila HALLOWEEN PARTY. Tancovalo sa a spievalo do neskorého večera a na záver boli vyhlásení víťazi z „Vyrezávania tekvíc“ a víťazi „ Najkrašia maska“.

       Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za krásne prežité chvíle v kruhu spolužiakov a ich učiteľov.

      • IT SHOW 2022

       8. 11. 2022

       V piatok 4. 11. 2022 sa naša škola zastúpená žiakmi 1.C triedy zúčastnila v nákupnom centre Optima výstavy IT technológií IT SHOW 2022 firmy Datacomp, s. r. o. – Muži v modrom, organizovanej pod sloganom „Vyskúšaj aj TY, technológie IT“. Programom nás sprevádzal zabávač Andrej Bičan a odborník na IT technológie Ondrej Macko. Naši žiaci mali možnosť spoznať najnovšie technológie v oblasti výpočtovej techniky, trendy v moderných PC, tabletoch, notebookoch, tlačiarňach a užívateľských softvéroch. Okrem drobných suvenírov (pero, prívesok na kľúče) sme si odnášali aj dobrú náladu z tejto akcie, kde sme si rozšírili naše vedomosti z oblasti informačných technológií.

     • Vyrezávanie tekvíc
      • Vyrezávanie tekvíc

       7. 11. 2022

       Po dvoch rokoch sme sa dnes 7.11.2022 pustili opäť do vyrezávania tekvíc, ktoré sa pod šikovnými rukami našich žiakov a detí našich učiteľov menili na vydarené štrašidielka.

       Všetkým ďakujeme  za príjemne strávený čas v kruhu kamarátov a držíme palce v súťaži o najkrajšiu vyrezanú TEKVICU.

       Našu výstavu si môžete pozrieť v priestoroch školy pred aulou.

      • Participatívny rozpočet – Vonkajšia učebňa

       7. 11. 2022

       Naša škola SOŠ veterinárna sa v školskom roku 2021/2022 zapojila do projektu s názvom Participatívny rozpočet. Prostredníctvom tohto projektu sa nám podarilo získať finančný príspevok vo výške 1000€ na zveľadenie školského areálu a priestorov školy. Do projektu sa zapojili všetci žiaci. Ich úlohou bolo  v rámci svojich tried navrhnúť, ako čo najefektívnejšie využiť finančný príspevok na skrášlenie našej školy. Navrhnutých bolo 12 projektov, avšak schválené boli tri, ktoré postúpili do záverečného hlasovania. Z nich jeden, s najväčším počtom hlasov, vyhral.  Na základe celoškolského hlasovania vyhral projekt Vonkajšia učebňa s okrasnými drevinami a rastlinami. Náš víťazný projekt bol zrealizovaný s podporou Košického samosprávneho kraja. Týmto by sme sa chceli poďakovať za finančnú podporu KSK a všetkým do projektu zapojeným žiakom a vyučujúcim.

      • Vynikajúci úspech našej šikovnej študentky

       2. 11. 2022

       V dňoch 29.-30.10.2022 sa podarilo našej žiačke Vande Varadyovej z I.A triedy vybojovať v rakúskom Grazi na IDO WORLD HIP HOP BATTLES AND BREAKING CHAMPIONSHIPS 2022 striebornú medailu v kategórii Junior 2.

       Vanda je zároveň 1. vicemajsterka sveta pre rok 2022.

       Na majstrovstvách sveta sa zúčastnilo 4500 tanečníkov z 29 krajín a súťažilo sa v 43 kategóriách.

       03.11.2022 bude Slovenská reprezentácia v breakingu spolu s Vandou hosťami v relácii Teleráno v Markíze. A následne sa presunú do Manchestru na MAJSTROVSTVÁ EURÓPY pod záštitou WDSF.

       Vande srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na majstrovstvách Európy.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    • 055/68 55 347, +421 911 214 634
    • Námestie mladých poľnohospodárov 2

     040 17 Košice
     Slovakia
    • 00162574
   • Prihlásenie

  • Sociálne siete