• Novinky

      • Hurááá prázdniny

       30. 6. 2023

       Záver školského roka sa niesol v znamení odmeňovania a lúčenia. Pani riaditeľka odmenila najúspešnejších žiakov v rôznych súťažiach a zároveň symbolicky odovzdala CENU RIADITEĽKY ŠKOLY II.A triede, ktorá získala finančnú odmenu vo výške 500,- eur. 

       PRAJEME VŠETKÝM ŠTUDENTOM KRÁSNE PRÁZDNINY A TEŠÍME SA NA VÁS V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024.

      • 0. ročník Kynologický putovný pohár SOŠ veterinárnej

       30. 6. 2023

       Počas Týždňa dobrovoľníctva sa našej škole uskutočnil dňa 23.6.2023 0. ročník o Kynologický putovný pohár SOŠ veterinárnej, ktorého sa zúčastnilo 8 našich žiakov a 10 psov. Psovodi so svojimi psami súťažili v športovej kynológii v disciplínach ako :

       - predstavenie psovoda a psa

       - kontrola chrupu psa

       - stretnutie so skupinou osôb

       - stretnutie s bežcami

       - chôdza pri nohe

       - chôdza pri nohe s odložením a následným privolaním psa

       - odloženie psa (Aron ako jediny na 100%)

       - polohy

       - prinášanie

       - prekážky

       - ľubovoľný cvik,

        

       Víťazkou súťaže a 1. miesto získala žiačka 3.C triedy Nikola Trusová so svojim psom menom Chary, na druhom mieste s rovnakým počtom bodov, ale vekovo starším psom sa umiestnila žiačka 4.B triedy Bernadeta Ščišľáková so psom Aronom, krásne 3. miesto obsadila žiačka 3.B triedy Miroslava Vargová so sučkou Bia a na 4. mieste sa umiestnila žiačka 1.B triedy Ema Slivková so sučkou Dona.

        

       Súťažiacim blahoželáme a tešíme sa opäť na ďalší ročník kynologickej súťaže.

       Veľké poďakovanie za nádherné vecné ceny pre súťažiach a ich psov patrí sponzorom SOŠ veterinárna Barca, Doggy Style - Psie štúdio a wellness Košice - Furča, Výcvikové stredisko Dona Dog Center, Vet Canis Team o.z., Yoggies Dog Life Krmivá pre psov.

        

       Výsledky:

       1. miesto Nikola Trusová 3.C

       2. miesto Bernadeta Ščišlaková 4.B

       3. miesto Miroslava Vargová 3.B

       4. miesto Ema Slivková 1.B

       5. miesto Laura Mezeiová 3.C

       6. miesto Zora Šipošová 2.C

       7. miesto Zora Šipošová 2.C

       8. miesto Tamara Hermanová 2.C

       9. miesto Zora Šipošová 2.C

       10. miesto Kristína Bekešová 2.C

      • Týždeň dobrovoľníctva

       29. 6. 2023

       Týždeň dobrovoľníctva na Strednej odbornej škole veterinárnej sa konal v dňoch 23. 6. 2023 a 27. – 29. 6. 2023. Prebiehal vo forme nultého ročníka kynologického pohára, kde sa zúčastnili aj dobrovoľníci z iných škôl a predstavoval výcvik psov pre pomoc zvieraťa znevýhodneným občanom i na podporu záujmových aktivít žiakov a dobrovoľníkov. V tento deň sa dobrovoľníci dozvedeli z prebiehajúceho kvízu aj o zaujímavostiach o zvieratách.  

                       Počas ďalších troch dní dobrovoľníci z radov učiteľov i žiakov spríjemnili vnútorné i vonkajšie prostredie školy, aby sa v jej prostredí dobre cítili žiaci, učitelia, návštevníci i zvieratá.

                       Posledné dni školského roka prebehli na pôde školy zmysluplne a plne sme podporili myšlienku  dobrovoľníctva, ktoré budeme presadzovať aj počas celého budúceho školského roku.

      • Zaujímavosti o zvieratách

       26. 6. 2023

       Počas Týždňa dobrovoľníctva sa uskutočnil 23.6.2023 kvíz „Zaujímavosti o zvieratách“. Zúčastnilo sa ho 18 dvojčlenných družstiev zo žiakov z našej školy a 4 družstvá z iných škôl. Prvé miesto obsadilo družstvo tvorené žiakmi 3.C triedy Lea Golembiovská a Sandra Rybková.

      • Exkurzné vyučovanie

       22. 6. 2023

       Labáci z III. B. triedy s MVDr. Janou Benkovou sa 21.6.2023 zúčastnili na exkurzii v košickej hydinárni Domäsko. Prešli celý výrobný proces od vykladania živej hydiny až po skladovanie. Ďakujeme pánovi Martinovi Šoffovi za prehliadku celej prevádzky a za vyčerpávajúci výklad.

      • ZAČÍNAME LETO DOBROM

       20. 6. 2023

       Tento rok sa uskutoční týždeň dobrovoľníctva  v  termíne 23. – 29. júna 2023.

        

                   Počas týchto dní sa  aj my zapojíme do dobrovoľníckych činností, ktoré ponúkajú jednotlivé organizácie, ale hlavne, ktoré zorganizujeme my. Pomáhať môžete pri maľovaní plota a lavičiek, úprave a čistení okolia školy, príprave súťaže pre študentov i dospelých. Očakávame, že sa zaujímavých akcií zúčastníte všetci, ktorí máte zdravé ruky a nohy a záujem robiť dobro pre druhých i spríjemňovať si život odbornými aktivitami spojenými s rozširovaním doterajších vedomostí. Bližšie informácie sa nachádzajú na pripojených plagátoch (týkajúce sa akcií školy), ostatné informácie sú na www.tyzdendobrovolnictva.sk

      • Praktické cvičenia prípravy psa na canisterapeutické skúšky

       16. 6. 2023

       Dnes 16.6.2023 mali žiaci 3.C triedy opäť možnosť si prakticky vyskúšať na vyučovacom predmete animoterapia v praxi, prípravu psa na canisterapeutické skúšky, pod vedením učiteľa Ing. Rastislava Mirgus. Prípravy na skúšky, ktoré sa budú konať koncom augusta sa zúčastnila majiteľka psa plemena nemecký ovčiak menom Argo. Žiaci mali možnosť figurovať klientov s rôznymi diagnózami,  asistovať pri jednotlivých cvičeniach,  mali za úlohu si všímať  správanie sa psa, mimiku tváre, tela, pri určitej záťažovej situácii.

       Žiaci absolvovali celý proces skúšky pre Intervencie a aktivity za účasti psa ( canisterapeutické skúšky), ktoré sa skladajú zo 4 časti ako je základná poslušnosť, špeciálne cviky, polohovanie  a vlastná práca. Skúšky pre intervencie organizuje každoročne naše občianske združenie Vet Canis Team so sídlom na našej škole

      • Návšteva na ZŠ v Zemplínskej Teplici

       15. 6. 2023

       Dňa 24.05.2023 žiačka Natália Perháčová bola o svojich mačacích miláčikoch porozprávať žiakom 9. ročníka na ZŠ v Zemplínskej Teplici. Natália im odprezentovala najdôležitejšie informácie o živote mačiek, porozprávala  im o postavení mačiek v minulosti, o ich výchove, starostlivosti o ne, o správnej výžive, predstavila  žiakom množstvo mačacích plemien. Najkrajším momentom pre všetkých bolo, keď si z tašky vybrala aj svoju mačku.  Natália s radosťou a veľkým zanietením odpovedala na všetky zvedavé otázky. 

      • Nová "oddychová zóna"

       9. 6. 2023

       Naša škola sa aj v školskom roku 2022/2023 zapojila do projektu s názvom Participatívny rozpočet. Prostredníctvom tohto projektu sa nám opäť podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške 1000e, ktorý sme využili na zveľadenie priestorov našej školy. V celoškolskom hlasovaní tento rok vyhral projekt „Oddychová zóna“, v ktorej si žiaci môžu prečítať dobrú knihu, zahrať spoločenské hry alebo len tak posedieť a oddýchnuť pri počúvaní hudby. Projekt „Oddychová zóna“ bol zrealizovaný s podporou Košického samosprávneho kraja, za čo veľmi pekne ďakujeme. Taktiež ďakujeme všetkým žiakom a vyučujúcim, ktorí sa do projektu zapojili a aktívne sa na ňom podieľali.

      • Cvičná expedícia DofE

       6. 6. 2023

       1.6.-2.6.2023 sa žiaci Eva Roháčová, Laura Ištoková, Vanesa Majirská a Šimon Trnovsky zúčastnili skúšobnej expedície v rámci projektu DofE pod vedením Mgr. Adriany Luptákovej a Mgr. Janka Repiského. Spoločne prešli z dediny Zlatá Baňa na vrchol Šimonka až do Hermanoviec nad Topľou, kde sa utáborili v kempe. Počas cesty prešli približne 17km po rôznom teréne, uvarili si jedno teplé jedlo a postavili stany, v ktorých prespali počas noci. Cieľom expedície bolo preveriť schopnosti, zručnosti a spoluprácu žiakov. Spoločne ich čaká ešte jedna kvalifikačná expedícia kde budú hodnotení a neskôr aj ocenení po dokončení bronzovej úrovne projektu DofE.

      • Majstrovstvá Slovenska v breakingu

       6. 6. 2023

       Dňa 03.06.2023 sa podarilo našej žiačke Vande Varadyovej vybojovať na Majstrovstvách Slovenska v breakingu 1. miesto a stala sa majsterkou Slovenska v kategórii B-girl pre rok 2023.

       Počas celého roku nenašla v Breaking Slovakia tour 2023 premožiteľa a suverénne vyhrala všetky 3. kolá a samotné finále, ktoré sa konalo v Bratislave.
       Ako majsterka SR postupuje na Majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia dňoch 23.-24.09.2023 v Belgicku, v meste Leuven.

       Vande blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov na MAJSTROVSTVÁCH SVETA.

      • Zážitkové vyučovanie vo Verejnej knižnici

       2. 6. 2023

       Dňa 31. 5. 2023 sa študenti 1.C, 2.A a 2.C triedy s Mgr. Bodnárovou zúčastnili zážitkového vyučovania vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Barci. Z pútavého rozprávania pani knihovníčky sme sa dozvedeli, že táto knižnica patrí medzi menšie a tvorí jednu zo 6 pobočiek v Košiciach, no kedysi ich mala 22. V tomto pracovisku je zastúpená beletria a náučná literatúra. Menší počet čitateľov umožňuje užší kontakt knihovníčky s čitateľom. Z histórie sme sa dozvedeli, že Ján Bocatius žil v 16. – 17. Narodil sa v Srbsku v rodine obchodníka na Mäsiarskej ulici, no jeho dom už neexistuje. Bol básnikom, diplomatom, pedagógom, richtárom, knihovníkom a historikom.

       Návšteva knižnice nás obohatila o ďalšie informácie

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    • 055/68 55 347, +421 911 214 634
    • Námestie mladých poľnohospodárov 2

     040 17 Košice
     Slovakia
    • 00162574
   • Prihlásenie

  • Sociálne siete