• Novinky

      • Exkurzné vyučovanie

       22. 6. 2023

       Labáci z III. B. triedy s MVDr. Janou Benkovou sa 21.6.2023 zúčastnili na exkurzii v košickej hydinárni Domäsko. Prešli celý výrobný proces od vykladania živej hydiny až po skladovanie. Ďakujeme pánovi Martinovi Šoffovi za prehliadku celej prevádzky a za vyčerpávajúci výklad.

      • ZAČÍNAME LETO DOBROM

       20. 6. 2023

       Tento rok sa uskutoční týždeň dobrovoľníctva  v  termíne 23. – 29. júna 2023.

        

                   Počas týchto dní sa  aj my zapojíme do dobrovoľníckych činností, ktoré ponúkajú jednotlivé organizácie, ale hlavne, ktoré zorganizujeme my. Pomáhať môžete pri maľovaní plota a lavičiek, úprave a čistení okolia školy, príprave súťaže pre študentov i dospelých. Očakávame, že sa zaujímavých akcií zúčastníte všetci, ktorí máte zdravé ruky a nohy a záujem robiť dobro pre druhých i spríjemňovať si život odbornými aktivitami spojenými s rozširovaním doterajších vedomostí. Bližšie informácie sa nachádzajú na pripojených plagátoch (týkajúce sa akcií školy), ostatné informácie sú na www.tyzdendobrovolnictva.sk

      • Praktické cvičenia prípravy psa na canisterapeutické skúšky

       16. 6. 2023

       Dnes 16.6.2023 mali žiaci 3.C triedy opäť možnosť si prakticky vyskúšať na vyučovacom predmete animoterapia v praxi, prípravu psa na canisterapeutické skúšky, pod vedením učiteľa Ing. Rastislava Mirgus. Prípravy na skúšky, ktoré sa budú konať koncom augusta sa zúčastnila majiteľka psa plemena nemecký ovčiak menom Argo. Žiaci mali možnosť figurovať klientov s rôznymi diagnózami,  asistovať pri jednotlivých cvičeniach,  mali za úlohu si všímať  správanie sa psa, mimiku tváre, tela, pri určitej záťažovej situácii.

       Žiaci absolvovali celý proces skúšky pre Intervencie a aktivity za účasti psa ( canisterapeutické skúšky), ktoré sa skladajú zo 4 časti ako je základná poslušnosť, špeciálne cviky, polohovanie  a vlastná práca. Skúšky pre intervencie organizuje každoročne naše občianske združenie Vet Canis Team so sídlom na našej škole

      • Návšteva na ZŠ v Zemplínskej Teplici

       15. 6. 2023

       Dňa 24.05.2023 žiačka Natália Perháčová bola o svojich mačacích miláčikoch porozprávať žiakom 9. ročníka na ZŠ v Zemplínskej Teplici. Natália im odprezentovala najdôležitejšie informácie o živote mačiek, porozprávala  im o postavení mačiek v minulosti, o ich výchove, starostlivosti o ne, o správnej výžive, predstavila  žiakom množstvo mačacích plemien. Najkrajším momentom pre všetkých bolo, keď si z tašky vybrala aj svoju mačku.  Natália s radosťou a veľkým zanietením odpovedala na všetky zvedavé otázky. 

      • Nová "oddychová zóna"

       9. 6. 2023

       Naša škola sa aj v školskom roku 2022/2023 zapojila do projektu s názvom Participatívny rozpočet. Prostredníctvom tohto projektu sa nám opäť podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške 1000e, ktorý sme využili na zveľadenie priestorov našej školy. V celoškolskom hlasovaní tento rok vyhral projekt „Oddychová zóna“, v ktorej si žiaci môžu prečítať dobrú knihu, zahrať spoločenské hry alebo len tak posedieť a oddýchnuť pri počúvaní hudby. Projekt „Oddychová zóna“ bol zrealizovaný s podporou Košického samosprávneho kraja, za čo veľmi pekne ďakujeme. Taktiež ďakujeme všetkým žiakom a vyučujúcim, ktorí sa do projektu zapojili a aktívne sa na ňom podieľali.

      • Cvičná expedícia DofE

       6. 6. 2023

       1.6.-2.6.2023 sa žiaci Eva Roháčová, Laura Ištoková, Vanesa Majirská a Šimon Trnovsky zúčastnili skúšobnej expedície v rámci projektu DofE pod vedením Mgr. Adriany Luptákovej a Mgr. Janka Repiského. Spoločne prešli z dediny Zlatá Baňa na vrchol Šimonka až do Hermanoviec nad Topľou, kde sa utáborili v kempe. Počas cesty prešli približne 17km po rôznom teréne, uvarili si jedno teplé jedlo a postavili stany, v ktorých prespali počas noci. Cieľom expedície bolo preveriť schopnosti, zručnosti a spoluprácu žiakov. Spoločne ich čaká ešte jedna kvalifikačná expedícia kde budú hodnotení a neskôr aj ocenení po dokončení bronzovej úrovne projektu DofE.

      • Majstrovstvá Slovenska v breakingu

       6. 6. 2023

       Dňa 03.06.2023 sa podarilo našej žiačke Vande Varadyovej vybojovať na Majstrovstvách Slovenska v breakingu 1. miesto a stala sa majsterkou Slovenska v kategórii B-girl pre rok 2023.

       Počas celého roku nenašla v Breaking Slovakia tour 2023 premožiteľa a suverénne vyhrala všetky 3. kolá a samotné finále, ktoré sa konalo v Bratislave.
       Ako majsterka SR postupuje na Majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia dňoch 23.-24.09.2023 v Belgicku, v meste Leuven.

       Vande blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov na MAJSTROVSTVÁCH SVETA.

      • Zážitkové vyučovanie vo Verejnej knižnici

       2. 6. 2023

       Dňa 31. 5. 2023 sa študenti 1.C, 2.A a 2.C triedy s Mgr. Bodnárovou zúčastnili zážitkového vyučovania vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Barci. Z pútavého rozprávania pani knihovníčky sme sa dozvedeli, že táto knižnica patrí medzi menšie a tvorí jednu zo 6 pobočiek v Košiciach, no kedysi ich mala 22. V tomto pracovisku je zastúpená beletria a náučná literatúra. Menší počet čitateľov umožňuje užší kontakt knihovníčky s čitateľom. Z histórie sme sa dozvedeli, že Ján Bocatius žil v 16. – 17. Narodil sa v Srbsku v rodine obchodníka na Mäsiarskej ulici, no jeho dom už neexistuje. Bol básnikom, diplomatom, pedagógom, richtárom, knihovníkom a historikom.

       Návšteva knižnice nás obohatila o ďalšie informácie

      • Praktické vyučovanie v Rakúsku

       29. 5. 2023

       V dňoch 22.-26.5.2023 sme absolvovali odbornú prax na strednej škole LFS v Hollabrunne (https://lfs-hollabrunn.ac.at/).

       V rámci praktického vyučovania sme si vyskúšali ako kŕmiť a starať sa o rôzne zvieratá, napríklad o potkany, osmaky degu, agamy, akváriové rybičky sladko vodné aj morské, leguánov, korytnačky, fretky, králiky, morčatá, ovce, poníky, kačky, sliepky, kone. Pomáhali sme pri čistení výbehov a výmene vody v akváriách. Taktiež sme sledovali zapriahnutie koní do koča.

       V popoludňajších hodinách sme sa 2-krát presunuli na kliniku Sierndorf, kde sme po prehliadke ambulancie sledovali a aktívne sa zapojili do praktickej výučby. Vyskúšali sme si zavedenie kanily na infúziu a mali sme možnosť sledovať odstránenie lipómu u králika a podávať liečivá pacientom v hospici.

       Tretí deň sme strávili spolu so žiakmi druhého ročníka v ZOO Schönbrunn. V zoologickej záhrade je možné vidieť napr. pandy veľké, ktorým sa tu už niekoľkokrát narodilo mláďa počaté prirodzenou cestou.  Súčasťou záhrady je aj sklenená hala s prostredím, ktoré simuluje dažďový prales a tiež insektárium. Okrem ZOO sme sa mohli kochať krásami záhrad neďalekého zámku Schönbrunn, bývalého letného sídla Habsburgovcov.

       Prax v rakúskom Hollabrunne bola pre nás zážitkom a ďakujeme vedeniu školy, že nám umožnilo absolvovať prax v zahraničí.

      • Jarný pohár 2023 v coursingu

       26. 5. 2023

       Aj tento rok sa konal Jarný pohár v coursingu, ktorého sa zúčastňujú aj naši žiaci so svojimi psami. Dňa 6.5.2023 v Devínskej Novej Vsi sa coursingu zúčastnila Zora Šipošová z 2.C triedy so svojimi 2 psami menom Rony a Leny.

       Súťažili v kategórii stredné psy a Zorka so svojim psom Ronym sa umiestnili na krásnom 1. mieste a zároveň Rony skončil aj ako Najlepší pes preteku zo 66 pretekajúcich psov zo všetkých veľkostných kategórií. 

       So svojím druhým psom menom Leny sa umiestnili na 2. mieste.

       Tieto úspechy  sú výsledkom tvrdej práce a oddanosti  majiteľky k jej psom. 

       Blahoželáme.  

      • ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁKMI

       19. 5. 2023

       12. 5.2023 zaznelo posledné zvonenie pre našich štvrtákov, ktorí sa poďakovali všetkým učiteľom za 4 roky ich úsilia. Rozlúčková slávnosť sa niesla v slávnostnom duchu a v závere programu riaditeľka školy MVDr. Mária Ivanová popriala všetkým veľa úspechov.

       Veríme, že akademický týždeň naplno využili a maturitnú skúšku úspešne zvládnu.

      • Animoterapia v praxi

       18. 5. 2023

       „Robí nám radosť, rozdávať radosť.“ Pod týmto heslom si žiačky Eva Roháčková a Bianka Tomková z 2.C pripravili pre deti zaujímavý program v podobe animoterapie pre deti z Materskej školy na Palárikovej 22 v Košiciach. Pre deti to bol veľký a príjemný zážitok, pretože sa stretli s neobyčajnými zvieratkami, ktoré si mohli nielen zblízka a naživo pozrieť, ale niektoré z nich sa odvážili aj pohladiť. Jedným z takýchto zvierat bol leguán zelený, ktorý si u nich vyslúžil prezývku drak. Zaujala aj tarantula mexická, na ktorú sa prišli zblízka odvážne pozrieť tie zvedavejšie z detí. Avšak všetkým detičkám bez rozdielu urobila radosť Amye, zakrslý králik, ktorého deti mohli aj samy vodiť na vôdzke vo vonkajších priestoroch v areáli materskej školy. Dievčatá sa snažili deti zaujať a zabaviť, zvolili preto praktickú, priamu interakciu s africkými slimákmi a deti sa prirodzene učili handlingu. Všetky deti boli veľmi bystré, zapájali sa do pripravených aktivít, počúvali pozorne, aj sa veľa pýtali. Ďakujeme vedeniu škôlky, že nám umožnila vykonanie tejto animoterapie a samozrejme aj našim žiačkam, že rozšírili radosť pomocou zvieratiek a tým reprezentovali aj našu SOŠ - veterinárnu v Košiciach.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2

    040 17 Košice
    Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete