• Novinky

      • Dali sme domov ďalším opusteným a týraným psíkom.

       18. 11. 2021

       Veľký obdiv patrí aj našej žiačke Zorke Šipošovej z 1.C triedy, ktorá dala nový domov trom týraným                   a opusteným psíkom, a to bratom Ronymu a Lenymu a psíkovi Ľube. Zorka im okrem domova a lásky venuje aj veľa svojho voľného času pri rôznych športových aktivitách. Vrcholovo sa venuje športom ako je agility a coursing, v ktorých spoločne dosahujú špičkové výsledky aj na majstrovstvách Slovenska. Viac o živote Ronyho, Lenyho a Ľube vo videách, ktoré nakrútila Zorka.

       Patrí jej náš obdiv a ako škola môžeme byť patrične hrdí na našich študentov

      • Dali sme domov ďalším opusteným a týraným psíkom.

       18. 11. 2021

       Veľké srdcia našich študentov.

       Aj takto môžete zmeniť život opusteným a častokrát aj týraným psíkom. Ďalšie dve naše študentky Zora Šipošová z 1.C triedy a Miroslava Krajčiová zo 4.A triedy sa rozhodli adoptovať si psíkov z útulku a dať im tak šancu na nový a krajší život. Žiačka Mirka si len nedávno adoptovala 4 mesačné šteniatko, ktorému dala meno Marley. Počas prechádzky v lese ho našli aj s jeho bratom ľudia, ktorí obidve vyhodené šteniatka odniesli do útulku, kde sa o nich postarali a ponúkli ich na adopciu. Mirka pri návšteve útulku neodolala šibalským očkám malého Marleyho, a tak dlho neváhala a s veľkou radosťou mu poskytla domov a lásku. Na začiatku to nebolo ľahké, nakoľko sa všetkého bál, na každého vrčal a štekal a pri kŕmení rýchlo hltal granulky, aby mu ich niekto nezožral. Po 2 týždňoch v novej rodine sa z neho stal úplne iný psík. Všetkých víta a nebojí sa, už nehltá granulky a miluje loptičky, prechádzky a tréningy. Naučil sa nové povely a dáva Mirke a jej rodine veľa lásky. Nekupuj... Adoptuj!

     • PRACOVNÁ NÁVŠTEVA V RAKÚSKU
      • PRACOVNÁ NÁVŠTEVA V RAKÚSKU

       15. 11. 2021

       Pracovná návšteva sa uskutočnila v dňoch 9.-10.11.2021 na pozvanie riaditeľa rakúskej školy - LFS Hollabrunn pána Ing. Rudolfa Reisenbergera za účelom nadviazania partnerstva medzi školami a výmenných pobytov pre žiakov oboch škôl. Táto škola ponúka študentom ako jediná škola v Rakúsku odbor – Veterinárny asistent v ambulancii, tak ako aj naša škola na Slovensku. Prvý deň sme mali možnosť vidieť hodiny praktického vyučovania v areáli školy a v exotáriu. Večer sme sa zúčastnili slávnostného posedenia s požehnaním ich školského vína. Druhý deň sme absolvovali 3 hodiny praktického vyučovania v troch rôznych skupinách. Na záver nás čakala prehliadka modernej vínnej pivnice a laboratória.

       Výsledkom pracovnej návštevy je dohoda o výmennom pobyte pre dvoch študentov z každej školy, ktorí budú mať možnosť absolvovať prax v partnerskej krajine.

      • Majstrovstvá Slovenska v coursingu

       2. 11. 2021

       Dňa 17.10.2021 sa konali Majstrovstvá Slovenska v coursingu, na ktorých sa zúčastnila aj naša žiačka Zora Šipošová z 1.C triedy. So svojimi tromi zachránenými psíkmi z útulku obsadila v silnej konkurencii krásne umiestnenia.

       Výsledky :

       1. Leny - Majster Slovenska a 1.miesto vo svojej kategórii a zároveň vyhral cenu za najvyšší počet bodov zo všetkých psov, ktorí pretekali

       2. Ľube - 6. miesto

       3. Rony - 8. miesto

       Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

      • Návšteva z Rakúska

       1. 10. 2021

       V dňoch 29.09.-30.09.2021 nás navštívili riaditelia škôl poľnohospodárskeho a veterinárneho zamerania z Rakúska, ktorí  v rámci svojej študijnej cesty po Slovensku sa zaujímali o systém vzdelávania na SOŠ veterinárnej o jej učebné odbory, praktické vyučovanie a duálny systém.

      • Egypt v očiach detí

       1. 10. 2021

       Naša žiačka Lucia Fúčelová sa zapojila do kreatívnej súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo kultúry Egyptskej arabskej republiky.

       Cieľom súťaže je poskytnúť žiakom priestor vyjadriť svoj pohľad na Egypt, jeho históriu, súčasnosť a budúcnosť v sociálno-politických a historických aspektoch.

       Lucke prajeme veľa šťastia,  nech svoj talent aj naďalej rozvíja.

     • Netopiere
      • Netopiere

       7. 9. 2021

       V pondelok 6. septembra sme si v rámci hodín Špeciálnej zoológie a etológie boli pozrieť jediný prírodne osídlený strom netopiermi v Košiciach v areáli parku Anička. Vypočuli sme si zaujímavú prednášku doktorky Gréty Nusovej o živote netopierov. V statnom strome sa nachádzajú 3 dutiny v ktorých v zime hibernuje až 60 raniakov hrdzavých. 

      • Zadelenie žiakov prvých ročníkov do tried podľa odborov

       26. 8. 2021

       TRIEDA                                                          ODBORY                                                     TRIEDNY UČITEĽ

                                             4336 M 01- veterinárne zdravotníctvo a                            

            I.A                                                hygiena v chove hospodárskych zvierat                      

                                             4336 M 03- veterinárne zdravotníctvo a                                    MVDr. Vlastimil Kuspan

                                                                 hygiena v chove cudzokrajných zvierat

        

                                              4336 M 02 - veterinárne zdravotníctvo a 

             I.B                                                hygiena v hygienickej a laboratórnej službe         MVDr. Jana Benková

                                              4336 M 05 - veterinárne zdravotníctvo a

                                                                    hygiena v chove psov 

        

             I.C                            4338 M  - veterinárny asistent pre ambulancie                         Ing. Rastislav Mirgus

     • Pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku 2021/2022.
      • Pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku 2021/2022.

       25. 8. 2021

       Ministerstvo školstva predstavilo pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku 2021/2022.

       Po novom nebude ministerstvo zatvárať školy plošne, na nástup do školy sa nevyžaduje test a pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

       Od 1.9.2021 sa školy budú riadiť takzvaným „Školským semaforom,“ ktorý poznajú z minulosti.

       Test nebude podmienkou na nástup do školy, no pre tých, ktorí majú záujem, rezort poskytne prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma.

       Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič, alebo plnoletý žiak predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Toto vyhlásenie odovzdá žiak pri príchode do školy 2.9.2021 svojmu triednemu učiteľovi. V prípade, ak žiak spĺňa aj podmienky výnimky z karantény, odovzdá aj toto oznámenie svojmu triednemu učiteľovi.

       V prípade, ak je žiak ubytovaný v školskom internáte, odovzdá uvedené potvrdenia svojmu vychovávateľovi po príchode do ŠI.

       Novinkou je tiež možnosť zisťovania protilátok. Rodič žiaka, alebo plnoletý žiak, ktorý neabsolvoval PCR test bude môcť požiadať všeobecného lekára pre deti a dorast o test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

       Školy sa nebudú plošne zatvárať ani podľa Covid automatu, ani z rozhodnutia ministerstva. Zatvárať sa budú môcť iba individuálne triedy, ak sa v nich objaví pozitívna osoba. Podľa platných pravidiel ÚVZ SR vtedy idú do karantény osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovaným človekom 2 dni pred jeho testovaním. V tomto prípade prejde trieda na dištančnú výučbu, pokým sa neukončí karanténa.

       Ministerstvo školstva upozorňuje, že ak bude rodič alebo plnoletý žiak zneužívať, žiakovi môže hroziť komisionálne preskúšanie a škola môže na túto skutočnosť upozorniť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

       Na webe ministerstva https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ sú uverejnené všetky potrebné dokumenty – takzvaný „Školský semafor“.


       Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

       Oznámenie o výnimke z karantény     • Batmann búdky
      • Batmann búdky

       7. 7. 2021

       Žiaci SOŠ veterinárnej v Barci koncom júna v spolupráci s Obecným úradom v Barci nainštalovali v miestnom parku päť nových obydlí  pre zákonom chránené netopiere. Urobili tak v rámci stredoškolskej odbornej činnosti. Tento projekt je dlhodobého charakteru. Po samotnom osadení búdok budeme pozorovať kedy budú búdky osídlené a či časom pribudnú v nich mláďatá.

       Netopiere, ktorých sa mnohí ľudia neopodstatnene boja a majú pred nimi rešpekt, sú veľmi plaché a mierumilovné zvieratá, ktoré sa živia hmyzom a tým zabraňujú jeho premnoženiu. Vynikajú aj niektorými mimoriadnymi schopnosťami, v priestore sa orientujú echolokáciou. Echolokácia je založená na vysielaní vysokofrekvenčných zvukov v pravidelných intervaloch, pričom počúvajú ich ozvenu odrážajúcu sa od okolitých predmetov. Takto dokážu určiť polohu aj vzdialenosť. Ľudia tento princíp využívajú pri radaroch.

       V rámci dlhodobého pozorovania netopierov sme študovali a budeme študovať životný rytmus zvierat, ich správanie a niektoré ochorenia, hlavne besnotu a výskyt ektoparazitov. V okrese Košice bolo podľa doteraz dostupných informácií odobraných 150 vzoriek krvi. Besnota sa nepotvrdila ani v jednom prípade. Z ektoparazitov bol potvrdený len výskyt kliešťov.

       V pozorovaní netopierov budeme pokračovať po prázdninách. Veríme, že cez prázdniny sa netopiere do búdok nasťahujú a zabývajú sa.

       V mene žiakov SOŠ veterinárnej ďakujeme pánovi starostovi Františkovi Krištofovi a zamestnancom obecného úradu, ktorí nám umožnili nainštalovanie búdok a pomohli nám so samotnou inštaláciou.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • sosvet@sosvet.sk
   • 055/68 55 347
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17, Košice
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete