• Novinky

      • Beseda Eko Inak

       27. 9. 2023

       25. 9. 2023 sa uskutočnila na hodine cudzokrajných zvierat v 3.A triede interaktívna prednáška PLANET LOVER na tému „Eko inak“.  Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého o biodiverzite, závislosti biodiverzity súše od biodiverzity vody, o ochrane pralesov, koralov a zvierat.

       Vedeli ste napríklad, že Západná Papua si zachovala väčšinu prirodzeného lesného porastu napriek obrovskému výrubu lesov?

     • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
      • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

       21. 9. 2023

       Vážení rodičia,

       pozývame Vás na plenárne zasadnutie združenia rodičov, ktoré sa uskutoční dňa 29.09.2023 o 15.00 hod. v aule školy a následne na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia o 15.30 hod. v jednotlivých triedach  našej školy.

       vedenie školy

      • PODPOR SVOJ ODBOR

       19. 9. 2023

       Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pripravila v školskom roku 2023/2024 IV. ročník súťažno-vzdelávacej aktivity PODPOR SVOJ ODBOR.


       CIEĽ SÚŤAŽE:

       ·        Prostredníctvom krátkych videí natočených žiakmi SOŠ, ZAUJÍMAVO PREDSTAVIŤ poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárne odbory na stredných odborných školách.

       ·        OBOHATIŤ POZNATKY žiakov základných škôl o povolaniach v poľnohospodárskom, potravinárskom, lesníckom a veterinárnom sektore.

       ·        UĽAHČIŤ ROZHODOVANIE žiakom základných škôl, kde budú študovať po ukončení 9. ročníka ZŠ.

        

       PRE KOHO JE SÚŤAŽ URČENÁ?

       · Žiakov SOŠ, ktorí študujú v študijnom alebo učebnom odbore s poľnohospodárskym, potravinárskym, lesníckym alebo veterinárnym zameraním (skupiny odborov 29 Potravinárstvo, 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, 43 Veterinárske vedy a 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II).

       · Triedne kolektívy žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl.


       AKO SA ŽIACI SOŠ ZAPOJA DO SÚŤAŽE?

       · SOŠ sa zaregistruje do súťaže - prostredníctvom www.podporodbor.skREGISTRÁCIA TRVÁ od 15.9.2023 do 15.10.2023.

       · Študenti vytvoria krátke video v trvaní do 3 minút na určenú tému súťaže = súťažný príspevok.

       · TÉMA SÚŤAŽE: „ČO ZAŽIJEŠ V MOJOM ODBORE“

       · Súčasťou súťažného príspevku je aj krátka videovizitka autora videa v trvaní do 1 minúty.

       · SOŠ prihlási video (vrátane videovizitky) do súťaže - prostredníctvom www.podporodbor.sk. PRIHLASOVANIE SÚŤAŽNÝCH PRÍSPEVKOV TRVÁ od 16.10.2023 do 30.11.2023.


       CENY PRE SOŠ?

       · Finančné ceny pre víťazov v hodnote 250, 200 a 150 eur

       · Ceny partnerov súťaže

       · Ceny pre učiteľov

       · Cena pre najaktívnejšiu SOŠ

        

       A ČO ĎALEJ? AKO SA ŽIACI ZŠ ZAPOJA DO SÚŤAŽE?

       · Krátke súťažné videá uložíme podľa poľnohospodárskych, potravinárskych, lesníckych a veterinárnych odborov na YouTube kanál PODPOR SVOJ ODBOR, kde budú k dispozícii žiakom, triednym učiteľom a kariérovým poradcom na ZŠ k príprave hodnotiaceho dotazníka. 

        

       Viac informácií nájdete TU: www.podporodbor.sk

      • Súťaž o vodičák KSK zadarmo

       7. 9. 2023

       Po roku opäť spúšťame kampaň k súťaži o vodičák KSK zadarmo pre žiakov župných škôl, ktorí majú aspoň 17 rokov a vedia sa preukázať nejakým talentom na národnej a/alebo medzinárodnej úrovni - po prejdení do 2. kola (o ktorom bude každý žiak informovaný emailom) bude úlohou žiakov natočiť video o nejakom pravidle cestnej premávky a dôsledkoch jeho nedodržiavania.

       Prihlášku môžu žiaci posielať do 29.09.2023.

       Podmienky súťaže nájdete TU: https://kskvodicaky.sk/podmienky-sutaze/

     • Informácie k nástupu žiakov do školy
      • Informácie k nástupu žiakov do školy

       30. 8. 2023

       Vyučovanie sa v školskom roku 2023/2024 začne dňa 4.9.2023 o 9.00 hod.

       1. ročníky – privítanie RŠ v aule školy, vstup do budovy školy majú povolení aj rodičia.

       Pri nástupe do školy doniesť - fotokópiu vysvedčenia z 9. ročníka, fotokópiu rodného listu a tašku na učebnice.

       2. – 4. ročníky – stretnutie v kmeňových triedach.

        

       Zadelenie žiakov prvých ročníkov do tried podľa odborov:

       I.A   Mgr. Adriana Luptáková

       4336 M 01- veterinárne zdravotníctvo a hygiena v chove hospodárskych zvierat

       4336 M 03- veterinárne zdravotníctvo a hygiena v chove cudzokrajných zvierat

        

       I.B   Mgr. Ján Repiský

       4336 M 02 - veterinárne zdravotníctvo a hygiena v hygienickej a laboratórnej službe

       4336 M 05 - veterinárne zdravotníctvo a hygiena v chove psov

        

       I.C   Mgr. Jana Riemerová

       4338 M  - veterinárny asistent pre ambulancie

        

       Pre prvákov sa budú objednávať knihy na anglický jazyk a na druhý cudzí jazyk (pre asistentov). Je potrebné učebnice na prvých hodinách zaplatiť.

       Taktiež je potrebné mať zakúpený biely plášť. Pracovný odev na prax sa bude objednávať, informácie dostanú žiaci na prvých hodinách praxe.

        

      • Canisterapeutické skúšky

       25. 7. 2023

       Hľadáme nové canisterapeutické tímy, ktoré majú záujem pomáhať chorým, ale aj zdravým.

       Vet Canis Team je občianske združenie zaoberajúce sa praktickým výkonom canisterapie za pomoci terapeutických tímov v domovoch sociálnych služieb, špeciálnych školách, nemocničných zariadeniach, materských škôlkach, školách a podobne.

       Naše občianske združenie zabezpečuje:

       - Základný a pokročilý výcvik psov a ich majiteľov, a prípravu na canisterapiu.

       - Výcvik a preskúšanie canisterapeutických tímov.

       - Prednášky a odborné semináre na tému výcvik a canisterapia.

       Občianske združenie Vet Canis Team o.z.

       Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca

       organizuje dňa 24. a 25.8.2023 skúšky pre intervencie a aktivity za účasti psa ( canisterapeutické skúšky ).

       Čím viac tímov, tým viac pomoci môžeme poskytnúť všade kde to potrebujú.

      • Kvalifikačná expedícia bronzových ,,dofákov" bola úspešná

       3. 7. 2023

       Dňa 22.6 - 23.6.2023 žiaci Eva Roháčová, Laura Ištoková, Vanesa Majirská a Šimon Trnovský absolvovali kvalifikačnú expedíciu projektu DofE pod vedením Mgr. Adriany Luptákovej a Mgr. Janka Repiského. Cesta viedla od Duklianského priesmyku až po mesto Svidník cez medzinárodnú diaľkovú turistickú trasu Cesta Hrdinov SNP, pričom dĺžka trasy bola približne 34 km. V polovici cesty našli útulňu, kde si uvarili jedlo a prenocovali. Dokázali sa samostatne orientovať v neznámom prostredí, komunikovať a hľadať možné riešenia. Počas expedície narazili na neočakávane situácie ako zmeny počasia, terénu a taktiež únavu. Na druhý deň došli úspešne do cieľa cesty. Kvalifikačná expedícia nebola pre nich ľahká. Každý si musel siahnuť na dno svojich síl, nezradiť kamaráta, niesť ťažký ruksak a kráčať 6 hodín peši. Ich úsilie, snaha a zvádzanie vnútorného boja v sebe samom bude kvalifikovaná a následne ohodnotená.

      • Návšteva ZOO Nyíregyháza

       3. 7. 2023

       Dňa 29.6.2023 sme po trojročnej prestávke navštívili ZOO v Nyíregyháze, zúčastnili sa žiaci tried tretieho ročníka, počasie nám vyšlo na jednotku. Novinkou bolo budovanie nového obrovského pavilónu, ktorý sa bude volat India, v ktorom bude druhové zastúpenie zvierat žijúcich v tejto krajine. Veľmi pekné a zábavné bolo vystúpenie uškatcov aj s ukážkami manipulácie s cieľom uľahčenia veterinárnej prehliadky pre veterinára. Všetko prebieha hravou a zvieratám príjemnou formou. Dúfajme, že o rok pôjdeme opäť.

      • Hurááá prázdniny

       30. 6. 2023

       Záver školského roka sa niesol v znamení odmeňovania a lúčenia. Pani riaditeľka odmenila najúspešnejších žiakov v rôznych súťažiach a zároveň symbolicky odovzdala CENU RIADITEĽKY ŠKOLY II.A triede, ktorá získala finančnú odmenu vo výške 500,- eur. 

       PRAJEME VŠETKÝM ŠTUDENTOM KRÁSNE PRÁZDNINY A TEŠÍME SA NA VÁS V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024.

      • 0. ročník Kynologický putovný pohár SOŠ veterinárnej

       30. 6. 2023

       Počas Týždňa dobrovoľníctva sa našej škole uskutočnil dňa 23.6.2023 0. ročník o Kynologický putovný pohár SOŠ veterinárnej, ktorého sa zúčastnilo 8 našich žiakov a 10 psov. Psovodi so svojimi psami súťažili v športovej kynológii v disciplínach ako :

       - predstavenie psovoda a psa

       - kontrola chrupu psa

       - stretnutie so skupinou osôb

       - stretnutie s bežcami

       - chôdza pri nohe

       - chôdza pri nohe s odložením a následným privolaním psa

       - odloženie psa (Aron ako jediny na 100%)

       - polohy

       - prinášanie

       - prekážky

       - ľubovoľný cvik,

        

       Víťazkou súťaže a 1. miesto získala žiačka 3.C triedy Nikola Trusová so svojim psom menom Chary, na druhom mieste s rovnakým počtom bodov, ale vekovo starším psom sa umiestnila žiačka 4.B triedy Bernadeta Ščišľáková so psom Aronom, krásne 3. miesto obsadila žiačka 3.B triedy Miroslava Vargová so sučkou Bia a na 4. mieste sa umiestnila žiačka 1.B triedy Ema Slivková so sučkou Dona.

        

       Súťažiacim blahoželáme a tešíme sa opäť na ďalší ročník kynologickej súťaže.

       Veľké poďakovanie za nádherné vecné ceny pre súťažiach a ich psov patrí sponzorom SOŠ veterinárna Barca, Doggy Style - Psie štúdio a wellness Košice - Furča, Výcvikové stredisko Dona Dog Center, Vet Canis Team o.z., Yoggies Dog Life Krmivá pre psov.

        

       Výsledky:

       1. miesto Nikola Trusová 3.C

       2. miesto Bernadeta Ščišlaková 4.B

       3. miesto Miroslava Vargová 3.B

       4. miesto Ema Slivková 1.B

       5. miesto Laura Mezeiová 3.C

       6. miesto Zora Šipošová 2.C

       7. miesto Zora Šipošová 2.C

       8. miesto Tamara Hermanová 2.C

       9. miesto Zora Šipošová 2.C

       10. miesto Kristína Bekešová 2.C

      • Týždeň dobrovoľníctva

       29. 6. 2023

       Týždeň dobrovoľníctva na Strednej odbornej škole veterinárnej sa konal v dňoch 23. 6. 2023 a 27. – 29. 6. 2023. Prebiehal vo forme nultého ročníka kynologického pohára, kde sa zúčastnili aj dobrovoľníci z iných škôl a predstavoval výcvik psov pre pomoc zvieraťa znevýhodneným občanom i na podporu záujmových aktivít žiakov a dobrovoľníkov. V tento deň sa dobrovoľníci dozvedeli z prebiehajúceho kvízu aj o zaujímavostiach o zvieratách.  

                       Počas ďalších troch dní dobrovoľníci z radov učiteľov i žiakov spríjemnili vnútorné i vonkajšie prostredie školy, aby sa v jej prostredí dobre cítili žiaci, učitelia, návštevníci i zvieratá.

                       Posledné dni školského roka prebehli na pôde školy zmysluplne a plne sme podporili myšlienku  dobrovoľníctva, ktoré budeme presadzovať aj počas celého budúceho školského roku.

      • Zaujímavosti o zvieratách

       26. 6. 2023

       Počas Týždňa dobrovoľníctva sa uskutočnil 23.6.2023 kvíz „Zaujímavosti o zvieratách“. Zúčastnilo sa ho 18 dvojčlenných družstiev zo žiakov z našej školy a 4 družstvá z iných škôl. Prvé miesto obsadilo družstvo tvorené žiakmi 3.C triedy Lea Golembiovská a Sandra Rybková.

      • Exkurzné vyučovanie

       22. 6. 2023

       Labáci z III. B. triedy s MVDr. Janou Benkovou sa 21.6.2023 zúčastnili na exkurzii v košickej hydinárni Domäsko. Prešli celý výrobný proces od vykladania živej hydiny až po skladovanie. Ďakujeme pánovi Martinovi Šoffovi za prehliadku celej prevádzky a za vyčerpávajúci výklad.

      • ZAČÍNAME LETO DOBROM

       20. 6. 2023

       Tento rok sa uskutoční týždeň dobrovoľníctva  v  termíne 23. – 29. júna 2023.

        

                   Počas týchto dní sa  aj my zapojíme do dobrovoľníckych činností, ktoré ponúkajú jednotlivé organizácie, ale hlavne, ktoré zorganizujeme my. Pomáhať môžete pri maľovaní plota a lavičiek, úprave a čistení okolia školy, príprave súťaže pre študentov i dospelých. Očakávame, že sa zaujímavých akcií zúčastníte všetci, ktorí máte zdravé ruky a nohy a záujem robiť dobro pre druhých i spríjemňovať si život odbornými aktivitami spojenými s rozširovaním doterajších vedomostí. Bližšie informácie sa nachádzajú na pripojených plagátoch (týkajúce sa akcií školy), ostatné informácie sú na www.tyzdendobrovolnictva.sk

      • Praktické cvičenia prípravy psa na canisterapeutické skúšky

       16. 6. 2023

       Dnes 16.6.2023 mali žiaci 3.C triedy opäť možnosť si prakticky vyskúšať na vyučovacom predmete animoterapia v praxi, prípravu psa na canisterapeutické skúšky, pod vedením učiteľa Ing. Rastislava Mirgus. Prípravy na skúšky, ktoré sa budú konať koncom augusta sa zúčastnila majiteľka psa plemena nemecký ovčiak menom Argo. Žiaci mali možnosť figurovať klientov s rôznymi diagnózami,  asistovať pri jednotlivých cvičeniach,  mali za úlohu si všímať  správanie sa psa, mimiku tváre, tela, pri určitej záťažovej situácii.

       Žiaci absolvovali celý proces skúšky pre Intervencie a aktivity za účasti psa ( canisterapeutické skúšky), ktoré sa skladajú zo 4 časti ako je základná poslušnosť, špeciálne cviky, polohovanie  a vlastná práca. Skúšky pre intervencie organizuje každoročne naše občianske združenie Vet Canis Team so sídlom na našej škole

      • Návšteva na ZŠ v Zemplínskej Teplici

       15. 6. 2023

       Dňa 24.05.2023 žiačka Natália Perháčová bola o svojich mačacích miláčikoch porozprávať žiakom 9. ročníka na ZŠ v Zemplínskej Teplici. Natália im odprezentovala najdôležitejšie informácie o živote mačiek, porozprávala  im o postavení mačiek v minulosti, o ich výchove, starostlivosti o ne, o správnej výžive, predstavila  žiakom množstvo mačacích plemien. Najkrajším momentom pre všetkých bolo, keď si z tašky vybrala aj svoju mačku.  Natália s radosťou a veľkým zanietením odpovedala na všetky zvedavé otázky. 

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2 040 17 Košice Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete