• Novinky

      • Digitálny príspevok pre žiakov SR

       16. 5. 2023

       Žiaci a ich zákonní zástupcovia môžu o príspevok požiadať do konca júna aktuálneho kalendárneho roka. Registrácia na webovej stránke www.digitalnyziak.sk bude dostupná do 30. júna 2023. Uplatnenie príspevku je možné v ktorejkoľvek z dostupných predajní zapojených do projektu, a to do 31. októbra 2023.

       Cieľové skupiny:

       - žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
       - žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby       vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
       - žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60 % medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
       - žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre rok 2022/2023) vrátane žiakov piateho ročníka 8-ročných študijných odborov stredných škôl
       Často kladené otázky: https://digitalnyziak.sk/casto-kladene-otazky/

      • Úspechy v breakingu pokračujú

       15. 5. 2023

       Dňa 13.5.2023 sa našej žiačke Vande Varadyovej podarilo vybojovať na 3. kole Breaking Slovakia tour 2023 opäť 1. miesto v breakingu v kategórii Bgirl nad 16 rokov a suverénne vedie v celonárodnom rebríčku.

       Z prvého miesta postupuje na Majstrovstvá Slovenska v breakingu, ktoré sa budú konať 03.06.2023 v Bratislave. Majster SR ma zaručenú účasť na Majstrovstvách Sveta a Európy v kvalifikácií na Olympijské hry.

       Srdečne blahoželáme!!!!

      • Naše záľuby

       10. 5. 2023

       Žiačka našej školy Alžbeta Babiarová z 3.A sa zúčastnila medzinárodnej súťaže Čadcapop v hre na elektrickej gitare, kde získala 1. miesto. Všetci jej gratulujeme a želáme ešte veľa takýchto úspechov. 

      • NAJ agro dievča NAJ agro chlapec

       4. 5. 2023

       Dňa 25.apríla 2023 sa uskutočnila súťaž NAJ agro dievča NAJ agro chlapec v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorú organizujú redakcie časopisov Slovenský CHOV, s.r.o., Naše Pole, s.r.o. a MM press, s.r.o.

       Jednou z hlavných kritérií tohto ročníka bol vzťah k poľnohospodárstvu, dobré vystupovanie a komunikatívnosť súťažiacich.

       Na súťaži sa zúčastnilo 15 škôl a 48 žiakov z celého Slovenska. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Sára Žipajová z II. B triedy, Bibiana Vojtková z III.A triedy, Jaroslav Čečotka z II.A triedy a Bruno Tomečko z II.A triedy.

       Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

      • CAVY VETS VEBINÁR

       4. 5. 2023

       Žiačka Bianka Čipková z 2.C triedy, študijný odbor veterinárny asistent pre ambulancie úspešne absolvovala dva  webináre z oblasti veterinárnej prevencie morčiat s názvom CAVY VETS II, ktoré organizoval Český svaz chovatelu,z.s., špecializovaná organizácia chovateľov morčiat.

       Téma prvého webinára bola reprodukcia morčiat. Preberala sa anatómia,fyziológia, neplodnosť, ovariálne cysty, sťažený pôrod, nádory mliečnej žľazy a prečo je dôležité kastrovať/sterilizovať aj tieto druhy zvierat.

       Témou druhého webinára boli oči, uši a nos. Opäť sa prebrala anatómia, ochorenia očí a slzných ciest, ochorenia nosovej dutiny, ochorenia ucha a samozrejme prípady z praxe.

       Záverom obidvoch webinárov boli dva teoretické testy, ktoré Bianka absolvovala na plný počet bodov a získala certifikáty za úspešné zloženie testu .

       Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov v štúdiu.

      • Kynologický putovný pohár

       26. 4. 2023

       Dňa 19.4.2023 sa naša škola po prvý krát zúčastnila pretekov o Kynologický putovný pohár, ktorý organizuje SPU Nitra pre stredné a vysoké školy s odborom kynológia, alebo kynologickým krúžkom. Veľmi pekne ďakujeme za pozvanie pán doc. Ing. Martin Fik, PhD. Ústav chovu zvierat. Mali sme možnosť vidieť ukážky služobnej a poľovnej kynológie a ukážky sokoliarov. Našim žiakom sa celá akcia veľmi páčila a už teraz sa tešíme na ďalší rok.. 

        Súťaže sa zúčastnili 3 naše žiačky so svojimi psami,. Žiačka Bernadeta Ščišľáková zo 4.B triedy,, so svojim psom Aronom obsadila krásne 6. miesto zo 16 súťažiacich . Ďalšie 2 žiačky Kristina Hrubiznova zo 4.B a Zora Šipošová z 2.C triedy podali tiež veľmi pekné výkony aj napriek skorému vstávaniu, a 4 hodinovej cesty, ktorú sme so psami absolvovali.

      • Junior Handling

       26. 4. 2023

       Dňa 1.4.2023 sa žiačka našej školy Kamilka Durkáčová z 2.B triedy po druhý krát zúčastnila súťaže v Junior Handlingu v 2. vekovej kategórii ( 13 - 17 rokov ) , ktorá sa konala na Medzinárodnej výstave psov v Bratislave, spolu so psom plemena labrador retriever, menom Dolbia Wilson ( Mišo ). Dvojica si viedla veľmi dobre a získala 59 bodov z celkového počtu 60  bodov. Krásny výsledok a opäť ďalšie nové skúsenosti, ktoré táto dvojica na výstave získala. Najbližšie sa táto dvojica zúčastní súťaže 13 - 14.5.2023 na MVP v Lučenci. Budeme radi ak Kamilku s Mišom prídete podporiť .  

      • Neoficiálne Rally Obedience preteky

       26. 4. 2023

       Dňa 22.4.2023 sa v KK Rona konali neoficiálne Rally Obedience preteky, ktorých sa zúčastnila naša žiačka Ema Slivková z 1.B triedy, spolu so svojou sučkou nemeckého ovčiaka menom  Dona. Súťažili v kategórií ROB 0 a s počtom  96 bodov zo 100b sa umiestnila na krásnom 4.mieste z celkového počtu 10 súťažiacich v tejto kategórii. Blahoželáme.

      • DARUJTE NÁM 2% Z VAŠICH DANÍ

       20. 4. 2023

       AKO POSTUPOVAŤ

       Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie robí za Vás zamestnávateľ?

        Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

       • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
       • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
       • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
       • Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť

       Obchodné meno alebo názov: KVAPKA n.f.

       Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Námestie mladých poľnohospodárov 2, 04017 Košice

       Právna forma: Neinvestičný fond

       Identifikačné číslo (IČO/SID): 30688841

       • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Podávate si daňové priznanie sami?

       • Riadne vyplňte daňové priznanie.
       • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
       • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

       Obchodné meno alebo názov: KVAPKA n.f.

       Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Námestie mladých poľnohospodárov 2, 04017 Košice

       Právna forma: Neinvestičný fond

       Identifikačné číslo (IČO/SID): 30688841

       • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Postup pre právnické osoby

       • Riadne vyplňte daňové priznanie.
       • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
       • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

       Obchodné meno alebo názov: KVAPKA n.f.

       Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Námestie mladých poľnohospodárov 2, 04017 Košice

       Právna forma: Neinvestičný fond

       Identifikačné číslo (IČO/SID): 30688841

       • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
       • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
      • Dog puller V4 cup

       14. 4. 2023

       Dňa 25.3.2023 sa naša žiačka 2.C triedy Zora Šipošová, zúčastnila spolu so svojim psom menom Ľube, pretekov Dog puller V4 cup v meste Wroclaw, Poľsko. Súťažili v 3 kategóriách a dosiahli krásne tri druhé miesta. 
       1. kategória running midi - 2. miesto 2. kategória mix midi - 2. miesto 3. kategória field midi - 2. miesto

       Blahoželáme a tešíme sa z úspechov.

      • Canisterapeutické skúšky

       28. 3. 2023

       Milí študenti.

       Máte možnosť absolvovať canisterapeutické skúšky u nás na škole. 

       Občianske združenie Vet Canis Team organizuje dňa 21. a 22.04. 2023 na SOŠ veterinárna, Košice - Barca skúšku pre výkon intervencii s asistenciou psa / canisterapeutická skúška /.

       Zmyslom tejto skúšky je preveriť spôsobilosť tímu (pes + človek) pre výkon intervencií so psom a to preverenie vrodených povahových vlastností psa, pevnosti jeho nervov, usporiadanosti a ovládateľnosti psa, aj preverenie psovoda pre praktický výkon intervencií s asistenciou psa.

       Pes, ktorý úspešne absolvuje túto skúšku tak preukáže, že má vlohy byť nápomocný pri aktivitách so zvieratami AAA, vzdelávaní pomocou zvierat AAE, terapii so zvieratami AAT a krízovej intervencii AAC.

       Psovod so svojim psom získajú osvedčenie o absolvovaní skúšky a zároveň aj služobný preukaz pre výkon intervencií.

        

       Pre viac informácii nás kontaktujte osobne v škole, alebo emailom na vetcanisteam@gmail.com.

       Zašleme Vám propozície, prihlášku aj skúšobný poriadok.

       Teší sa na Vás náš tím o.z. Vet Canis Team 

       Ing. Rastislav Mirgus a MVDr. Lucia Hájniková

      • Ďalší skvelý úspech našej žiačky

       14. 3. 2023

       V dňoch 11.-12.03.2023 sa podarilo našej žiačke Vande Varadyovej  vybojovať 1. miesto v prvom kole Breaking Slovakia tour 2023 v kategórii Bgirl nad 16 rokov. Vanda je zatiaľ prvá aj v celonárodnom rebríčku.

       Prvé a druhé miesto zaručuje automaticky účasť na Majstrovstvách Sveta a Európy.

       Vande blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov v ďalších kolách.
        

      • Súťaž v Junior Handlingu

       24. 2. 2023

       Dňa 17 a 18.2.2023 sa žiačka našej školy Kamilka Durkáčová z 2.B triedy po prvý krát zúčastnila súťaže v Junior Handlingu v 2. vekovej kategórii ( 13 - 17 rokov ) , ktorá sa konala na Medzinárodnej výstave psov v Nitre. 

       Dňa 17.2.2023 v silnej konkurencii 31 súťažiacich, sa Kamilka spolu s našim psom Dolbia Wilson ( Mišo ) prebojovala do semifinále 6 najlepších handlerov dňa,  s plným počtom bodov ( 60 bodov )  z teoretickej aj praktickej časti. Finále nám ušlo len o vlások, je to všetko o skúsenostiach, ktoré Kamilka začala práve zbierať medzi handlermi a vystavovateľmi psov. 

       Dňa 18.2.2023 získala dvojica Kamilka a pes Mišo spolu 59 bodov. Opäť krásny výsledok. Strata 1 bodu ( vypadnutá maškrta z ruky a zároveň zapichnutý Mišov nos do zeme 😊 ) nás stála účasť v semifinále. Ale aj napriek tomu, to bol krásny zážitok, vidieť tento tím v kruhu. Kamilka má veľký talent pre prácu so psami, nie je jednoduché 45 minút súťažiť, sústrediť sa, udržať pozornosť a výstavný postoj  cudzieho psa a k tomu ešte psa vo veku 8 rokov. 

       Blahoželáme a prajeme ešte veľa ďalších výstavných úspechov.

       Najbližšie nás Kamilka s Mišom budú reprezentovať 1 a 2.4.2023 v Bratislave.

        

      • Súťaž Young4Climate

       15. 2. 2023

       Naša škola sa zapája do súťaže Young4Climate prostredníctvom interaktívnej online hry v oblasti klimatickej krízy.

       V prvom kole hlasovania, ktoré bude prebiehať od marca až do apríla 2023, budeme súťažiť o zelenú stenu do areálu školy. Zelená stena je prínosom pre zlepšenie kvality ovzdušia filtráciou nečistôt, stena je priateľská k hmyzu a vtákom a navyše je pastvou pre oči.

       V druhom kole hlasovania môžeme získať elektrický kompostér a navyše môžu naši študenti vyhrať vecné ceny. Druhé kolo začína v septembri a končí v novembri 2023.

       Našou úlohou je zapojiť do súťaže, čo najviac študentov, ale aj širokú verejnosť, vo veku nad 16 rokov.

       Podmienky registrácie a viac informácií o súťaži nájdeš na young4climate.sk/sutaz

       Tak sa zapoj aj ty a pomôž nám z našej školy spraviť novšiu, krajšiu a ekologickejšiu školu!!!

        

      • 11.ročník Veterinárneho plesu

       11. 2. 2023

       Dňa 9.2.2023 sa žiaci a učitelia po dvoch rokoch opäť roztancovali na  slávnostnom plese SOŠ veterinárnej pod záštitou pani riaditeľky MVDr. Márie Ivanovej. Bolo na ňom všetko, čo dobrý ples potrebuje. Dobrá nálada, hudba, program, a to  na vysokej úrovni. Bol to v poradí 11. ročník a určite aj veľmi vydarený, pretože so sebou priniesol veľa pozitívnych ohlasov ako zo strany študentov, tak aj učiteľov.

       Už teraz sa tešíme na ďalší ročník!

      • Exotická exkurzia

       10. 2. 2023

       Vo štvrtok 9.2.2023 sa naši žiaci II.C Matej Martiček a Šimon Kramár opätovne popasovali s detskými zvedavými otázkami, tentokrát v MŠ Ipeľská, v Košiciach. Exotické zvieratká, gekon panenský, africký slimák, zakrslý králik, pieskomily mongolské a užovka červená, priniesli množstvo zábavy a zážitkov zo spoznávania zaujímavých zvieratiek. Deti sa s radosťou a záujmom naučili nové informácie. Tie odvážnejšie si vyskúšali handling, iné sa zaujímali o možnosti chovu týchto zvieratiek v domácich podmienkach. Exotická exkurzia sa všetkým veľmi páčila.

       Ďakujeme vedeniu školy a učiteľom, ktorí túto návštevu sprostredkovali a umožnili. Šírime tak dobré meno našej školy.

      • Hviezdoslavov Kubín

       9. 2. 2023

       Dňa 8.2. 2023 sa uskutočnilo v aule našej školy školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Recitátori boli Lucia Melicherová z I.C, Laura Ištoková z II.C a Lucia Fúčelová zo IV.C.

       Na 1. mieste sa umiestnila Laura Ištoková z II.C. 

       K úspechu jej blahoželáme a držíme prsty v okresnom kole.

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2023

       3. 2. 2023

       Dňa 2.2.2023 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí.

       Naši žiaci si spolu s vyučujúcimi pripravili bohatý program spojený s prezentáciou študijných odborov, s prehliadkou jednotlivých učební, priestorov školy, ukážkami výcvikov základnej poslušnosti psa, služobnou kynológiou, interaktívnymi hrami, agility, dogfresbee, kozmetikou psov, ukážkami z klinických činností, ukážkami z hygieny a bezpečnosti potravín, z chovu zvierat a farmárstva. Žiaci si mohli otestovať svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a z biológie. Okrem iného mali možnosť bádať v chemickom a veterinárnom laboratóriu.

       Veríme, že sa našim budúcim žiakom a aj rodičom v škole páčilo a užili si prezentáciu školy ako my.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2

    040 17 Košice
    Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete