• Novinky

      • PLES

       30. 1. 2023

       Dňa 9.2.2023 sa uskutoční 11. ročník plesu SOŠ veterinárnej.

       Kde: Kultúrny dom v Barci

       O ktorej? o 18:00 hod

                                                       Tešíme sa na všetkých!

      • Literárna súťaž

       30. 1. 2023

       Môžeme sa pochváliť krásnym úspechom , a to Michaely Urbanovej zo IV. B triedy , ktorá v literárnej súťaži v slovenskom jazyku vyhlásenej Košickým samosprávnym krajom pod názvom „Slová o budúcnosti Európy“ získala  1. miesto.

       Srdečne blahoželáme!

      • Záchrana zraneného drozda

       25. 1. 2023

       Dňa 17.1. žiaci z vedľajšej základnej školy priniesli ku nám zranenú samičku drozda, ktorú našli v parku. Drozd nevedel pohnúť pravou nohou a mal problém s pohybom. Žiaci 3.A triedy sa samičky ujali. Pacient dostal potrebnú pomoc. Okrem iného naši študenti samičku drozda aj odčervili. Po ôsmich dňoch sa stav drozda natoľko zlepšil, že samička je pripravená na zajtrajšie vypustenie.

      • Oznámenie

       17. 1. 2023

        Krúžok Spotreba pre život  dňa 30.1.2023 organizuje SWAP - výmena oblečenia pre žiakov našej školy. 

       O podmienkach budete informovaní prostredníctvom predsedov tried.

     • OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV
      • OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

       20. 12. 2022

        V dnešnom svete čoraz naliehavejšie rezonujú vážne spoločenské problémy. My, obyvatelia Európy, sme zdanlivo ušetrení vojnových konfliktov, politických prevratov, násilností, migrácie. Okolitý svet je však v neustálom pohybe, hrozí terorizmus, ľudia sú zneužívaní v neľudských pracovných a životných podmienkach, výnimkou nie sú ani deti.

                     Problematika ľudských práv sa nás preto imanentne dotýka doslova každý deň, lebo každý deň prichádzajú znepokojivé správy o vojnách, popravách, útokoch teroristov, nehovoriac o momentálnej situácii na vojnou zmietanej Ukrajine. Študenti našej školy reagujú veľmi pozorne a zaujíma ich politická situácia vo svete.

                     Olympiáda ľudských práv je už tradičným miestom, kde sa okrem vedomostného testu všetky tieto problémy rozoberajú a diskutuje sa o nich. Záštitu nad 25. ročníkom Olympiády ľudských práv a 5. ročníkom Ceny prof. M. Kusého prevzala prezidentka SR pani Zuzana Čaputová .

       Školské kolo OĽP sa uskutočnilo 9. decembra 2022. 

       A tu je prvá „trojka“

       1. Karina Majcherová  3.B
       2. Silvia Bednárová     3.B
       3. Juraj Palko              3.A                  

       Pochvalu si však zaslúžia všetci. Dúfame, že postupujúcim sa  bude v  krajskom kole, ktoré sa uskutoční 9. februára 2023, dobre dariť.

       Organizátori Mgr. Jana Riemerová a Ing. Juraj Madej.

      • Prednáška o pomoci zvieratám v ohrození

       15. 12. 2022

       V rámci hodín špeciálnej zoológie sme sa boli so svojimi vedomosťami o záchrane zranených zvierat v meste podeliť aj s mladšími kamarátmi v školskom klube na vedľajšej škole. Naši študenti im porozprávali o vtákoch žijúcich v Košiciach. Ukázali a vysvetlili im rozdiely medzi vrabcom poľným a vrabcom domácim, medzi sýkorkou veľkou a sýkorkou belasou. Objasnili im pojem pohlavný dimorfizmus na konkrétnom príklade drozda čierneho. Naši malí kamaráti sa dozvedeli dôvody, prečo je potrebné zachraňovať hendikepované zvieratá a na akých telefónnych číslach hľadať pomoc. Na záver si naši malí prírodovedci z vedľajšej školy mohli poskladať origami vtáčika alebo vyfarbiť omaľovánku. A ako vždy najväčší úspech však zožala naša trojmetrová pytónica Maja.

     • Olympiáda z nemeckého jazyka
      • Olympiáda z nemeckého jazyka

       7. 12. 2022

       V mesiaci november sa uskutočnilo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka v kategórii 2D. Zúčastnilo sa ho 27 študentov zo všetkých ročníkov.

       Tešíme sa, že sme do súťaže žiakov zapojili takmer všetkých žiakov z každého ročníka zo študijného odboru veterinárny asistent pre ambulancie.

       Aj touto cestou sme chceli povzbudiť žiakov k učeniu sa nemeckého jazyka.

        

       Víťazmi školského kola kategórie 2D sa stali žiačky:

       1. miesto - Lucia Fúčelová, 4.C

                         Kristína Gorcovská, 3.C

       2. miesto - Michaela Barnová, 1.C

       3. miesto - Soňa Fedorová, 3.C

                         Paulína Lofajová, 1.C

        

       Súťaž zorganizovala a vecné ceny zabezpečila Ing. Miriam Pentráková.

       Vyhodnotenie a odovzdanie cien prebehlo dňa 07.12.2022 v aule školy za účasti pani zástupkyne školy PhDr. J. Džupinovej

      • Pokračovanie animoterapie s exotickými zvieratami

       6. 12. 2022

       Žeby ďalšie pokračovanie animoterapie?

       Ale áno! Po prvej úspešnej animoterpii našich žiakov Šimona Kramára a Mateja Martička z 2.C sa ozvali ďalšie materské a základné školy, ktoré o exotickú animoterapiu prejavili záujem. Tentokrát, dňa 1.12.2022 zavítali do Spojenej Materskej školy a Základnej školy  v Kobylách, okres Bardejov, kde deťom ukázali nielen obrázky zvierat, ale priniesli so sebou aj živé zvieratká.

       Najväčší úspech medzi deťmi zožali gekóny panenské, ale tiež pieskomily, a veľkému obdivu sa nevyhol ani africký slimák, ktorý sa dočkal v malých detských rúčkach láskavému handlingu. Chceme týmto poďakovať našim žiakom za aktívne zapájanie sa do takýchto prínosných aktivít a šírenie dobrého mena našej školy. Naše poďakovanie patrí nielem pani profesorke Mgr. Adriane Luptákovej, ktorá dobrému nápadu pomohla vyrásť, ale aj celému vedeniu školy, za umožnenie tohto krásne stráveného času medzi deťmi.

      • Kurz Základ Tyflokynológie

       6. 12. 2022

       Tento rok sa žiaci našej školy pod vedením Ing. Rastislava Mirgusa zapojili do e-learningového štúdia a kurzu Základov Tyflokynológie , ktorý organizovala Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy v Bratislave.

       Kurz úspešne absolvovali žiaci:

       1. Tamara Madrová - 2.C

       2. Bianka Tomková - 2.C

       3. Bianka Čipková - 2.C

       4. Laura Ištoková - 2.C

       5. Tamara Hermanová - 2.C

       6. Zora Šipošová - 2.C

       7. Alžbeta Varádiová - 2.B

       8. Kamila Durkáčová - 2.B

       9. Dominika Petrušová - 3.B

       10. Simona Ťažárová - 3.B

       11. Kamila Gajová - 4.C

       12. Mirka Dzureňová - 4.D

       13. Martina Prachovníková - 4.D

       14. Miroslava Krajčiová

       15. Adriana Bolečeková

       16. Júlia Kravcová

       Žiakom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie spoločné kurzy a školenia 😊

      • Koľko lásky 2022 je medzi nami na veterine?

       5. 12. 2022

       Pomaly, ale isto sa k nám blížia najkrajšie sviatky roka – Narodenie Ježiša Krista.

       Sú to sviatky ľudskosti, dobroprajnosti a vzájomnej úcty medzi ľuďmi pre iných, ktorí nás, a ktorých i my, sa vzájomne potrebujeme.  Mnohí zo seniorov sú odkázaní na pomoc iných. 

       O veterinároch sa často hovorí, že majú radi viacej zvieratá ako ľudí, ale aj to sa vravieva, že kto má rád zvieratá, má dobré srdce. Preto aj naša škola prišla s možnosťou  – potešiť seniorov - naplnením Krabičiek plných lásky od topánok.

        

       Zapojili sme sa jednotlivci, triedne kolektívy či skupinka 2-3 žiakov z triedy  ba i kabinety učiteľov.  S radosťou v srdci  sme do krabice od topánok  dali samých seba – dali sme tam – trocha z nášho srdca, všetko to, čím by sme aspoň na malú chvíľku vyčarili úsmev tým, ktorí sú už slabí, zraniteľní a zanechali nám dedičstvo predchádzajúcej generácie.

        

       Za všetkých seniorov Vám ďakuje a štedré a radostné sviatky praje 

        Adriana Luptáková

      • EXKURZIA - Viedeň-Bratislava

       5. 12. 2022

       V dňoch 1.-2.12.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzného vyučovania vo Viedni a v Bratislave pod vedením Mgr. Bodnárovej a PhDr. Džupinovej.

       1.12.2022 sa naša exkurzia začala v Dome mora (Haus des Meeres), kde si mohli naši žiaci pozrieť exotiku v srdci Viedne. V Dome mora sa nachádza akvarijná a zoologická výstava, ktorá sídli v unikátnej desaťposchodovej budove. Okrem vodných živočíchov sme tu mohli uvidieť aj teráriá s pavúkmi, hadmi a inými plazmi vrátane krokodílov. Všetky zvieratá neboli zatvorené, stretli sme tu voľne lietajúce papagáje či pobehujúce opičky.

       Druhou zastávkou bolo prírodovedné múzeum (Naturhistorisches Museum). Vydali sme sa na cestu prírodou, ktorej rozmanitosť nám brala dych. Pod jednou strechou múzea, sme získali fascinujúci prehľad o dejinách Zeme od hmyzu cez drahokamy a minerály až po vtákojaštery.

       Po prehliadke múzea sme sa vybrali smerom do historického centra, prešli sme okolo jedného z najväčších palácových komplexov na svete – okolo Hofburgu (dnes je jeho časť sídlom rakúskeho spolkového prezidenta). Kráčali sme nádherne vianočne vyzdobenými uličkami až k Dómu sv. Štefana (najväčšej katedrále vo Viedni). Atmosféru historického centra na námestí Stephansplatz dotvárali vianočné trhy a pouliční umelci.

       Poslednou zastávkou boli najznámejšie a najväčšie viedenské vianočné trhy. Oficiálne jeden z najpozoruhodnejších vianočných trhov v Európe, Wiener Weihnachtstraum (Viedenský vianočný sen), priam srší šarmom. Každý z takmer 155 drevených stánkov medzi neogotickou radnicou a slávnym divadlom Burgtheater ponúka kúsok špecifického kúzla: od trblietavých vianočných ozdôb až po ručne vyrábané hračky, šperky, dekorácie, jedlo a nápoje.

       Druhý deň sme strávili v našom hlavnom meste - v Bratislave.  Prešli sme sa k Bratislavskému hradu, odkiaľ sme mali pekný výhľad na mesto, cestou z hradu  sme navštívili Dóm sv. Martina (najvýznamnejší a najväčší kostol v Bratislave, bývalý korunovačný chrám) a v centre mesta Primaciálny palác, ktorého prehliadka nás veľmi očarila  a obohatila. Na záver našej exkurzie  sme sa poprechádzali po bratislavských vianočných trhoch, prešli sme uličkami až k Michalskej bráne a kúsok odtiaľ nás už čakal autobus, ktorý nás šťastlivo odviezol domov.

       Ďakujeme všetkým študentom za krásne chvíle plné smiechu, dobrej nálady, úsmevov a hlavne všetci boli úžasní, dochvíľni a zodpovední.

      • Olympiáda z anglického jazyka

       30. 11. 2022

       Dňa 18.11.2022 sa na Strednej odbornej škole veterinárnej súťažilo v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Sily si písomne v on-line priestore v kategórii 2D zmeralo 15 žiakov, ktorí o túto výzvu, popasovať sa s anglickou gramatikou - počúvanie s porozumením, slovnou zásobou a čítanie s porozumením, prejavili záujem. V kategórii 2C2 máme zastúpenie prvýkrát v histórii školy, rodenú  angličanku Julianu Frances Veroniku Willshire, žiačku IV.C triedy.  Cieľom tejto súťaže bolo opätovné spropagovanie olympiády a povzbudenie žiakov k učeniu sa anglického jazyka. Druhú časť súťaže, krátky opis obrázka a rozhovor (role-play) s učiteľkami v trvaní 5 minút, žiaci absolvovali už prezenčne v Aule našej školy.

       Víťazmi kategórie 2D  sa stali tieto žiačky:

       1. miesto – Kobezdová Slávka  – I.A

       2. miesto – Kӧtelešová Lenka – IV.B

       3. miesto – Barnová Michaela – III.A

        

       Súťaž zorganizovala Ing. Andrea Horňáková, PhD., ktorá zároveň zabezpečila vecné odmeny pre víťazov a zúčastnených žiakov. S priebehom ústnej časti a fotodokumentáciou pomohla Mgr. Martina Poláková a Mgr. Adriana Luptáková.

       Vyhodnotenie a odovzdanie cien prebehlo 30. 11.2022 po jesenných prázdninách za účasti pani riaditeľky MVDr. Márie Ivanovej. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.

      • Informačný seminár "Porozprávajme sa o potravinovom odpade"

       24. 11. 2022

       Dňa 22.11.2022 sa žiaci všetkých ročníkov so zameraním zdravotník v hygienickej a laboratórnej službe zúčastnili informačného semináru  "Porozprávajme sa o potravinovom odpade", ktorý bol uskutočnení dobrovoľníkmi z Potravinovej banky Slovenska. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o potravinovom odpade, prešli krátkym kvízom a v malých skupinách odpovedali na otázky. Seminár žiakov zaujal a mal u nich pozitívny ohlas. Ďakujeme pánovi Šľachtovi  a jeho kolegyni za  prínosné a zaujímavé informácie.

      • Naše jazierko s novou environmentálnou tvárou

       22. 11. 2022

       Žiaci našej školy sa v minulom školskom roku zapojili do projektu „Voda nad zlato“. Umiestnili sa na štvrtom mieste, s možnosťou finančného príspevku na realizáciu environmentálnej aktivity. Z daného príspevku sme vylepšili jazierko v átriu. Jazierko sme spolu s ekocentrom Sosna prehĺbili, dali sme novú fóliu, vodu do jazierka budeme dopĺňať z dažďovej vody a fontánku budú poháňať slnečné kolektory.

     • Buďme ľudia
      • Buďme ľudia

       17. 11. 2022

       Dňa 16.11.2022 sme sa pri príležitosti Dňa študentstva zúčastnili hudobno-vzdelávacieho antidiskriminačného programu „BUĎME ĽUDIA“ .

       Program bol zameraný najmä na medziľudské vzťahy a ľudské práva, dotýkal sa tém, ako napr. otrokárstvo (starovek, kolonizácia Ameriky, súčasnosť), ľudské práva, totalitný režim, obchodovanie s ľuďmi, detské otroctvo, práva a povinnosti detí, otroctvo na Slovensku a žobrácke gangy.

       Súčasťou programu bola aj hudobná zložka, prepojenie moderných piesní s históriou. Dvaja hudobníci predviedli vynikajúci výkon, úžasné hudobné prevedenie a krásny spev.

       Nezabudnime, že slobodu a šťastný život si musíme všetci chrániť.

      • Exkurzia IV. A do ČSOB, a. s.

       15. 11. 2022

       Dňa 11. 11. 2022 s uskutočnila exkurzia IV. A pod vedením Ing. Šimkovičovej do Československej obchodnej banky v rámci prehlbovania vedomostí a praktických zručností finančnej gramotnosti. Žiakom školy sa venoval riaditeľ pobočky Košice, Ing. Barón. Priamo na pracovisku banky sa oboznámili s bankovými produktmi a aktívne sa zaujímali i zapájali do tém sporenia, úverov, používania platobných kariet, poistenia a práce s novou technikou pri komunikácii s bankou.  Praktická skúsenosť žiakov obohatila a všetci si pochvaľovali možnosť názorného vyučovania.

      • Skúšky BH - SK

       14. 11. 2022

       Dňa 24. 9 2022 sa naša žiačka 4.B triedy Bernadeta Ščišľáková so svojim psom Aronom zúčastnila skúšky BH - SK, ktoré sa konali v Ruských Pekľanoch pod záštitou Zväzu športovej kynológie SR. Blahoželáme k nádhernému výsledku a držíme palce pri ďalších skúškach, na ktoré sa poctivo pripravuje.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2

    040 17 Košice
    Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete