• Novinky

      • Praktické vyučovanie v Rakúsku

       29. 5. 2023

       V dňoch 22.-26.5.2023 sme absolvovali odbornú prax na strednej škole LFS v Hollabrunne (https://lfs-hollabrunn.ac.at/).

       V rámci praktického vyučovania sme si vyskúšali ako kŕmiť a starať sa o rôzne zvieratá, napríklad o potkany, osmaky degu, agamy, akváriové rybičky sladko vodné aj morské, leguánov, korytnačky, fretky, králiky, morčatá, ovce, poníky, kačky, sliepky, kone. Pomáhali sme pri čistení výbehov a výmene vody v akváriách. Taktiež sme sledovali zapriahnutie koní do koča.

       V popoludňajších hodinách sme sa 2-krát presunuli na kliniku Sierndorf, kde sme po prehliadke ambulancie sledovali a aktívne sa zapojili do praktickej výučby. Vyskúšali sme si zavedenie kanily na infúziu a mali sme možnosť sledovať odstránenie lipómu u králika a podávať liečivá pacientom v hospici.

       Tretí deň sme strávili spolu so žiakmi druhého ročníka v ZOO Schönbrunn. V zoologickej záhrade je možné vidieť napr. pandy veľké, ktorým sa tu už niekoľkokrát narodilo mláďa počaté prirodzenou cestou.  Súčasťou záhrady je aj sklenená hala s prostredím, ktoré simuluje dažďový prales a tiež insektárium. Okrem ZOO sme sa mohli kochať krásami záhrad neďalekého zámku Schönbrunn, bývalého letného sídla Habsburgovcov.

       Prax v rakúskom Hollabrunne bola pre nás zážitkom a ďakujeme vedeniu školy, že nám umožnilo absolvovať prax v zahraničí.

      • Jarný pohár 2023 v coursingu

       26. 5. 2023

       Aj tento rok sa konal Jarný pohár v coursingu, ktorého sa zúčastňujú aj naši žiaci so svojimi psami. Dňa 6.5.2023 v Devínskej Novej Vsi sa coursingu zúčastnila Zora Šipošová z 2.C triedy so svojimi 2 psami menom Rony a Leny.

       Súťažili v kategórii stredné psy a Zorka so svojim psom Ronym sa umiestnili na krásnom 1. mieste a zároveň Rony skončil aj ako Najlepší pes preteku zo 66 pretekajúcich psov zo všetkých veľkostných kategórií. 

       So svojím druhým psom menom Leny sa umiestnili na 2. mieste.

       Tieto úspechy  sú výsledkom tvrdej práce a oddanosti  majiteľky k jej psom. 

       Blahoželáme.  

      • ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁKMI

       19. 5. 2023

       12. 5.2023 zaznelo posledné zvonenie pre našich štvrtákov, ktorí sa poďakovali všetkým učiteľom za 4 roky ich úsilia. Rozlúčková slávnosť sa niesla v slávnostnom duchu a v závere programu riaditeľka školy MVDr. Mária Ivanová popriala všetkým veľa úspechov.

       Veríme, že akademický týždeň naplno využili a maturitnú skúšku úspešne zvládnu.

      • Animoterapia v praxi

       18. 5. 2023

       „Robí nám radosť, rozdávať radosť.“ Pod týmto heslom si žiačky Eva Roháčková a Bianka Tomková z 2.C pripravili pre deti zaujímavý program v podobe animoterapie pre deti z Materskej školy na Palárikovej 22 v Košiciach. Pre deti to bol veľký a príjemný zážitok, pretože sa stretli s neobyčajnými zvieratkami, ktoré si mohli nielen zblízka a naživo pozrieť, ale niektoré z nich sa odvážili aj pohladiť. Jedným z takýchto zvierat bol leguán zelený, ktorý si u nich vyslúžil prezývku drak. Zaujala aj tarantula mexická, na ktorú sa prišli zblízka odvážne pozrieť tie zvedavejšie z detí. Avšak všetkým detičkám bez rozdielu urobila radosť Amye, zakrslý králik, ktorého deti mohli aj samy vodiť na vôdzke vo vonkajších priestoroch v areáli materskej školy. Dievčatá sa snažili deti zaujať a zabaviť, zvolili preto praktickú, priamu interakciu s africkými slimákmi a deti sa prirodzene učili handlingu. Všetky deti boli veľmi bystré, zapájali sa do pripravených aktivít, počúvali pozorne, aj sa veľa pýtali. Ďakujeme vedeniu škôlky, že nám umožnila vykonanie tejto animoterapie a samozrejme aj našim žiačkam, že rozšírili radosť pomocou zvieratiek a tým reprezentovali aj našu SOŠ - veterinárnu v Košiciach.

      • Digitálny príspevok pre žiakov SR

       16. 5. 2023

       Žiaci a ich zákonní zástupcovia môžu o príspevok požiadať do konca júna aktuálneho kalendárneho roka. Registrácia na webovej stránke www.digitalnyziak.sk bude dostupná do 30. júna 2023. Uplatnenie príspevku je možné v ktorejkoľvek z dostupných predajní zapojených do projektu, a to do 31. októbra 2023.

       Cieľové skupiny:

       - žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
       - žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby       vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
       - žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60 % medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
       - žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre rok 2022/2023) vrátane žiakov piateho ročníka 8-ročných študijných odborov stredných škôl
       Často kladené otázky: https://digitalnyziak.sk/casto-kladene-otazky/

      • Úspechy v breakingu pokračujú

       15. 5. 2023

       Dňa 13.5.2023 sa našej žiačke Vande Varadyovej podarilo vybojovať na 3. kole Breaking Slovakia tour 2023 opäť 1. miesto v breakingu v kategórii Bgirl nad 16 rokov a suverénne vedie v celonárodnom rebríčku.

       Z prvého miesta postupuje na Majstrovstvá Slovenska v breakingu, ktoré sa budú konať 03.06.2023 v Bratislave. Majster SR ma zaručenú účasť na Majstrovstvách Sveta a Európy v kvalifikácií na Olympijské hry.

       Srdečne blahoželáme!!!!

      • Naše záľuby

       10. 5. 2023

       Žiačka našej školy Alžbeta Babiarová z 3.A sa zúčastnila medzinárodnej súťaže Čadcapop v hre na elektrickej gitare, kde získala 1. miesto. Všetci jej gratulujeme a želáme ešte veľa takýchto úspechov. 

      • NAJ agro dievča NAJ agro chlapec

       4. 5. 2023

       Dňa 25.apríla 2023 sa uskutočnila súťaž NAJ agro dievča NAJ agro chlapec v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorú organizujú redakcie časopisov Slovenský CHOV, s.r.o., Naše Pole, s.r.o. a MM press, s.r.o.

       Jednou z hlavných kritérií tohto ročníka bol vzťah k poľnohospodárstvu, dobré vystupovanie a komunikatívnosť súťažiacich.

       Na súťaži sa zúčastnilo 15 škôl a 48 žiakov z celého Slovenska. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Sára Žipajová z II. B triedy, Bibiana Vojtková z III.A triedy, Jaroslav Čečotka z II.A triedy a Bruno Tomečko z II.A triedy.

       Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

      • CAVY VETS VEBINÁR

       4. 5. 2023

       Žiačka Bianka Čipková z 2.C triedy, študijný odbor veterinárny asistent pre ambulancie úspešne absolvovala dva  webináre z oblasti veterinárnej prevencie morčiat s názvom CAVY VETS II, ktoré organizoval Český svaz chovatelu,z.s., špecializovaná organizácia chovateľov morčiat.

       Téma prvého webinára bola reprodukcia morčiat. Preberala sa anatómia,fyziológia, neplodnosť, ovariálne cysty, sťažený pôrod, nádory mliečnej žľazy a prečo je dôležité kastrovať/sterilizovať aj tieto druhy zvierat.

       Témou druhého webinára boli oči, uši a nos. Opäť sa prebrala anatómia, ochorenia očí a slzných ciest, ochorenia nosovej dutiny, ochorenia ucha a samozrejme prípady z praxe.

       Záverom obidvoch webinárov boli dva teoretické testy, ktoré Bianka absolvovala na plný počet bodov a získala certifikáty za úspešné zloženie testu .

       Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov v štúdiu.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
    • 055/68 55 347, +421 911 214 634
    • Námestie mladých poľnohospodárov 2

     040 17 Košice
     Slovakia
    • 00162574
   • Prihlásenie

  • Sociálne siete