• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Zmluva dodatok č.2/2022 k zmluve o nájme nebytového priestoru s DPH 01.09.2022 Mestká časť Košice-Barca SOŠ Veterinárna 01.09.2022
   Zmluva 30/2024-2 Darovacia zmluva č.2 45,60 s DPH 11.03.2024 ZRPŠ pri SOŠV Barca Stredná odborná škola veterinárna MVDr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.03.0202
   Zmluva Čiastková zmluva k rámcovej zmluve 25.20/ročne s DPH 28.05.2015 Datalan a.s SOŠ Veterinárna 28.05.2015
   Zmluva rekonštrukcia elektrických rozvodov, vrátane osvetlenia cvičebného priestoru 17 520.49 s DPH 30.09.2016 EUFEKTA, s.r.o. SOŠ Veterinárna 03.10.2016
   Zmluva 30/2024-6 Zmluva o prenechaní hnuteľného majetku do dočasného užívania 0,00 s DPH 29.04.2024 Stredná odborná škola veterinárna Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s.r.o., Nám. maratónu mieu 1, Košice MVDr. Mária Ivanová riaditeľka školy 29.04.2024
   Zmluva 30/2024-5 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku 0,00 s DPH 26.04.2024 Stredná odborná škola veterinárna Vsl. múzeum Košice,Nám.maratónu mieru 1, Košice MVDr. Mária Ivanová riaditeľka školy 26.04.2024
   Zmluva 30/2024-4 Darčekové poukazy 820,00 s DPH 28.03.2024 Doxx- Stravné lístky s.r.o. Stredná odborná škola veterinárna MVDr. Mária Ivanová riaditeľka školy 26.03.2024
   Zmluva 30/2024-1 Darovacia zmluva č.2-prístupový systém IP videovrátnik 939,77 s DPH 11.03.2024 ZRPŠ pri SOŠV Barca Stredná odborná škola veterinárna MVDr. Mária Ivanová riaditeľka školy 11.03.0202
   Zmluva 2014-1-SK01-KA102-000096 Zmluva o poskytnutí grantu na projek v rámci programu ERASMUS+ 61 400,00 s DPH 18.08.2014 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelanie a odbornú prípravu SOŠ Veterinárna 28.08.2014
   Zmluva dodatok k zmluveč. 11/2016 o poskytovaní školského stravovania s DPH 04.09.2017 Liečebno-výchovné sanatórium SOŠ Veterinárna 04.09.2017
   Zmluva 459A/2014 oprava okien na južnej strane školskej budovy 19 857,46 s DPH 28.10.2014 DOR-PLAST SOŠ Veterinárna 28.10.2014
   Zmluva Ilustrátor -MMV 11 280,00 s DPH 25.06.2013 Mgr.Art. Stanislav Matúšek SOŠ Veterinárna 25.06.2013
   Zmluva Zariadenia jazykového laboratória 22 035,90 s DPH 11.07.2013 Mivasoft spol. s.r.o. SOŠ Veterinárna 12.07.2013
   Zmluva Kódované knihy 16 961,88 s DPH 04.12.2013 Kvant spol. s r.o. SOŠ Veterinárna 05.12.2013
   Zmluva Multifunkčné laboratórium 16 671,36 s DPH 04.12.2013 Kvant spol. s r.o. SOŠ Veterinárna 05.12.2013
   Zmluva Futuras-Dodatok s DPH 06.12.2013 Futuras s.r.o. SOŠ Veterinárna 09.12.2013
   Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb č.13/2015 970,00 s DPH 10.12.2015 SQR SLOVAKIA s.r.o. SOŠ Veterinárna 10.12.2015
   Zmluva 2018-1-SK01-KA102-046022 Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+ 74 028,00 s DPH 12.06.2018 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu SOŠ Veterinárna 12.06.2018
   Zmluva Školenia -dodatok č.1 s DPH 01.06.2013 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov SOŠ Veterinárna 04.06.2013
   Zmluva Rámcova zmluva č.02/2019 s DPH 25.02.2019 KOFAX s.r.o. SOŠ Veterinárna 25.02.2019
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1893
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • 055/68 55 347, +421 911 214 634
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2

    040 17 Košice
    Slovakia
   • 00162574
  • Prihlásenie

 • Sociálne siete